เฟอร์รารี่ได้การรับรอง Equal Salary Certificate

Ferrari S.p.A. ได้การรับรอง Equal Salary Certificate ที่จะช่วยให้พนักงานทั้งชายและหญิงที่มีคุณสมบัติและตำแหน่งเดียวกันในบริษัท ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน การรับรองนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกเพศจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอภาคกัน ในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย

การรับรองดังกล่าวได้รับความยินยอมจาก Equal Salary Foundation แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ PwC บริษัทตรวจสอบระหว่างประเทศ ที่ได้ศึกษาวิจัยอย่างครอบคลุมเป็นระยะเวลาแปดเดือน โดยใช้วิธีที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เฟอร์รารี่เป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศอิตาลีที่ได้การรับรองนี้กระบวนการรับรองครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เชิงสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับระดับค่าตอบแทนซึ่งชี้ให้เห็นว่าเฟอร์รารี่เป็นหนึ่งในบริษัทของยุโรปที่ประสบความสำเร็จในการลดช่องว่างของการจ่ายค่าตอบแทนตามเพศสภาพนอกจากนี้การสำรวจนโยบายการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเฟอร์รารี่ก็ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงแล้วเช่นกันพนักงานจะถูกขอให้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นโดยไม่ต้องระบุชื่อและเข้าร่วมการสัมภาษณ์พูดคุยแบบตัวต่อตัวเพื่อหารือถึงมุมมองของพวกเขาต่อวัฒนธรรมของบริษัทและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละเพศ

ลูอิส คามิลเลรี ประธานกรรมการบริหารของเฟอร์รารี่ กล่าวว่าเราทุกคนภูมิใจที่ได้การรับรองนี้ นั่นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อจุดยืนของเรา และการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรมนั้น ไม่เพียงทำให้เกิดความเสมอภาค แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพลังใจ และการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Equal Salary Certification เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เห็นบทบาทสำคัญของสุภาพสตรีในบริษัทได้เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกขั้น โดยปี 2559 ถึง 2562

พนักงานหญิงของเราเพิ่มขึ้นจาก 11.5% เป็น 14% ของพนักงานที่แข็งแกร่งทั้ง 4,285 คน (ตัวเลขเมื่อ 31 ธันวาคม 2562) ปัจจุบัน ผู้หญิงถูกมอบหมายงานและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ในบริษัท

Share

ใส่ความเห็น