Market Watch

Whale watching

ในงานประมูลของ Artcurial ที่ Paris บรรดาเศรษฐีที่เข้าร่วมงานจะพบกับบางสิ่งที่พิเศษมาก ช่างนานเสียเหลือเกิน คุณจะพบกับคำพูดเหล่านี้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมไม่กี่วันหลังจากเทศกาลคริตส์มาสและไม่กี่วันก่อนที่การจัดงานประมูลที่ Scottdale,  Arizona…

The painter’s brush

F2001 รถแข่งฟอร์มูล่า 1 คู่ใจ MichaelSchumacher เป็นหนึ่งในรายการใหญ่ของการประมูล Contemporary art ‘