Dr.Orn Medical Hair Center ยกระดับมาตรฐานใหม่เฉพาะรายบุคคล

Dr.Orn Medical Hair Center

“ยกระดับมาตรฐานใหม่ของการดูแลรักษาผม และหนังศีรษะที่แตกต่าง พร้อมแผนการรักษาที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล”

หากวันหนึ่งเรามีปัญหาเรื่องผม แล้วกําลังหาที่ รักษา ไม่ว่าใครต่อใครก็คงต้องต่างบอกตรงกันเป็น เสียงเดียว ว่าไปให้หมออรดูแล และพอมีโอกาสได้ เข้าไปดูรีวิวหรือผลลัพธ์ก็จะพบได้เลยว่า เหล่าดารา เซเลปชื่อดังของวงการมากมายก็ยังไว้วางใจให้หมออร แห่ง Dr.Orn Medical Hair Center คอยดูแล ที่นี่เป็น ศูนย์ดูแลเส้นผมครบวงจรที่เหล่าดาราเซเลปจํานวน มากมั่นใจเลือกใช้บริการ ดําเนินการโดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เชื่อว่าในปัจจุบันมีใครหลาย ๆ คนที่มักจะมีปัญหา เรื่องผม แต่ไม่รู้จะปรึกษาใคร บางคนก็มีปัญหาแต่กลับ ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังประสบปัญหา

“เส้นผม” องค์ประกอบหนึ่งของการเริ่มต้นการมี บุคลิกภาพที่ดี ปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจกันมาก ขึ้นในเรื่องของเส้นผม เพราะใครต่อใครที่ได้เข้ามาดูแล กับคุณหมออรต่างก็ต้องแนะนําต่อกับคนรอบข้าง เพราะเห็นผลการรักษาดีขึ้นจริง ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ จากคนที่ผมบางขาดความมั่นใจ หลังรักษา ผมหนา แข็งแรงขึ้น การมีเส้นผมช่วยสร้างความมั่นใจและ ปรับบุคลิกภาพพวกเขาเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้จริง ๆ

วันนี้เราจะพาทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นพบมาพบ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าง พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง Dr.Orn Medical Hair Center ซึ่งเปิดทําการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 ให้บริการทางด้านเส้นผม อย่างครบวงจงตั้งแต่การป้องกัน ดูแลรักษาเมื่อปัญหา ผมเริ่มบาง ไปจนถึงคนไข้ที่ศีรษะล้านไม่มีรากผมแล้ว ก็สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกผมได้ด้วย

สิ่งแรกที่เป็นปรัชญาของที่นี่ คืออะไร นั่นคือ คําถามแรกที่ออกไปสู่ ดร.อร และเราก็ได้คําตอบทันที “เพราะเราเชื่อว่าการปลูกผมถาวรไม่ใช่แค่การดึงราก ผมมาจากด้านหลังแล้วนําไปใส่ด้านหน้าแล้วจบ แต่ มันคืองานทางด้านการแพทย์ผสมผสานกับการใช้ ศิลปะ ที่ต้องผ่านการเอาใจใส่ ใช้ประสบการณ์ เพื่อ ให้ผลงานการปลูกผมดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด” พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ หรือ ดร.อร กล่าว

ในขณะที่เรียนพบว่ามีคนไข้ที่ประสบปัญหาเกี่ยว กับเส้นผมเป็นจํานวนมาก แต่มีแพทย์ด้านการปลูกผม ในประเทศไทยมีจํานวนไม่ถึง 20 คน ประกอบกับ เมืองไทยยังไม่มีสถาบันดูแลเส้นผม ทําให้คนส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้อง จึงมีความ ตั้งใจที่จะเปิดสถาบันการดูแลเส้นผมครบวงจรใน เมืองไทย ที่ได้มาตรฐานระดับโลกทั้งในแง่ของการ รักษาและการบริการ พร้อมผลักดันให้ Dr.Orn เป็น Destination Hair Center ของโลก

“ตอนนี้หมอเปิดศูนย์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ครบวงจร เข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว ปัจจุบันมีผู้รับการปลูกผม กับเราไปแล้วกว่า 11,000 ราย และมีผู้รับบริการ ด้านอื่นอย่างการทํา Treatment หรือรักษาด้วยกลุ่ม ยาวิตามินกว่า 60,000 ราย เราโดดเด่นเรื่องการปลูก ผมถาวร ด้วยเทคนิคเฉพาะชื่อว่า DOHT เป็นเทคนิค เฉพาะของ Dr.Om ที่นํานวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสาน กับขั้นตอนพิเศษของการปลูกผม ทําให้ได้การปลูกผม แบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้น ซึ่งผลลัพธ์นั้น จะเป็นธรรมชาติและอยู่ถาวร

และยังมีโปรแกรมบํารุงผมอย่างหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกปัญหาผมร่วง ผมบาง ที่ออกแบบ เฉพาะบุคคลแบบ Personalized Medicine อย่าง Hair Bank Management Program ที่คนไข้สามารถ ออกแบบการรักษาร่วมกับทีมแพทย์ได้ เพื่อการรักษา ที่ตรงจุด และเห็นผลลัพธ์อย่างดีที่สุด นอกจากนี้เรา ยังมีผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผมระดับ Medical Grade คือ Dr.Orn Cosmez ที่เด่นทางด้านผลลัพธ์ทางการ รักษา เห็นผลจริง มีรางวัล ผลงานการวิจัยมากมาย คิดค้นและพัฒนาโดยแพทย์ปลูกผมโลก”

และเมื่อถามถึงปัญหาปกติของบุคคลทั่วไป ที่เกิด ขึ้นกับเส้นผม มักจะเป็นเรื่องด้านใดบ้าง เราก็พบว่า “ปัญหาหลักที่ทําให้คนเริ่มเข้ามาเริ่มรับการรักษาคือ ภาวะผมร่วงบาง แนวไรผมร่นถอย หน้าผากมีลักษณะ เว้าลึกเข้าไป ทําให้ขาดความมั่นใจเมื่อต้องเปิดหน้าผาก หรือผมบางกระจายทั่วศีรษะหรือรอยแสก ซึ่งก่อนรับ การรักษา สิ่งที่จําเป็นมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างคือการรู้จัก กับสาเหตุของปัญหานั้น ๆ อย่างแท้จริง โดยส่วนมาก คนไข้ที่มารับการรักษา ปัญหาผมเกิดเนื่องจากคนใน ครอบครัวมีประวัติผมเหล่านี้ เพราะมากกว่า 95% ของผู้ที่มีภาวะผมร่วงผมบาง เกิดจากผมบางจาก

พันธุกรรม โดยปกติผมจะร่วงไม่เกิน 100 เส้นต่อวัน แต่หากมีภาวะที่ผมร่วงมากผิดปกติ มากกว่า 200 เส้นต่อวัน อาจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะผมบางจากพันธุกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีภาวะจาก โรคประจําตัว ไทรอยด์ การ เจ็บป่วย หรือแม้แต่หลังคลอดบุตร ได้อีกด้วย”

ดร.อรยังกล่าวต่อไปอีกว่า “โดยเฉพาะช่วงสอง ถึงสามปีที่ผ่านมา ทางด้าน COVID-19 มีข้อมูล ด้านการแพทย์ว่า ลองโควิด ส่งผลทําให้เกิดภาวะ ผมร่วงได้ ตอนนี้หมอก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ๆ ทางเรามีการออกแบบคอร์สเพื่อรักษาและตอบโจทย์ ลูกค้าในกลุ่มนี้”

แต่หลาย ๆ คนที่ไม่เข้าใจก็ยังคงมีคําถามคาใจว่า ทําไมต้องเลือกทํา Hair Services ที่ Dr.Orn Medical Hair Center เพราะอะไร และหากเลือกที่จะมาที่นี่ แล้วนั้น จะมีบริการด้าน Hair Services ด้านใดบ้าง แต่ละประเภทเหมาะกับคนที่มีปัญหาด้านใดของ เส้นผม เพื่อให้บุคคลที่กําลังมีปัญหา แต่หาทางออก ไม่เจอได้เข้ามาใช้บริการ ดร.อร ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า “เรารักษาโดยแพทย์ผู้ชํานาญการ จากสมาชิกสมาคม แพทย์ปลูกผมโลกนานาชาติ ISHRS และยังได้มีการ

พัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อผลลัพธ์ทางการ รักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งมีดารา เซเลบริตี้ นักแสดงชื่อดังมากมายที่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นเคส คุณเป๊ก สัณณ์ชัย หรือแม้แต่ คุณก้อง อายุน้อย ร้อยล้าน ที่ให้ความสําคัญเรื่องของบุคลิกภาพความ มั่นใจการเข้าสังคมและเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย เส้นผม ก็มาเข้ารับบริการที่นี่ นอกจากนี้เองก็ยังมี อีกหลาย ๆ เคสที่ไม่ได้พูดถึงอีก”

นอกจากผลงานการปลูกผมถาวรที่ดีที่สุดแล้ว เรา ตั้งใจจะมอบประสบการณ์การปลูกผมด้วยการบริการ ที่ออกแบบเฉพาะมาให้แต่ละบุคคล ไปจนถึงการดูแล หลังการปลูกผมถาวรที่ครบครันอย่าง Hair Bank Management Program ซึ่งเราให้ความสําคัญตั้งแต่ การ Prevention ก่อนที่ปัญหาจะมา แต่หากบางท่าน ที่เริ่มพบกับปัญหาเส้นผมหรือมีความเสี่ยงสูง เราก็มี การให้รักษาแบบการทํา Treatment อย่าง Triple H program โปรแกรมบํารุงที่ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของ เส้นผมพร้อมช่วยบํารุงให้ผมหนาขึ้น หนึ่งในนวัตกรรม ผมหนาแบบไม่ต้องปลูกของทาง Dr.Orn Medical Hair Center ที่ได้รับรางวัลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประเทศไทยประจําปี 2564 (THAILAND INNO BIZ

CHAMPION 2021 REGIONAL ROUND) จากทาง นิลมังกร ไม่เพียงแค่นั้น ด้วยเป้าหมายตั้งต้นตั้งแต่แรก “เรายังให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกคน เรามีศูนย์ เทรนนิ่งจัดอบรมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรการสอนปลูกผมเพื่อให้ที่มปลูกผม ทุกคน มีมาตรฐานการรักษาเดียวกัน” ดร.อร กล่าว

“สุดท้ายนี้หาก ใครก็ตามที่มีปัญหาเส้นผมสามารถ เข้าไปพบกับคุณหมอได้ เพราะจะมีให้เข้ารับโปรแกรม Hair Check Up ก่อนเลยเป็นส่วนแรก นั่นคือการ ตรวจวิเคราะห์สภาพเส้นผมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเส้นผม ด้วยระบบ Tricoanalysis พร้อมออกแบบ การรักษาเฉพาะบุคคลแบบ Personalize อย่างตรงจุด โดยวิเคราะห์ถึงประวัติครอบครัว ระยะเวลา ผลลัพธ์ ที่คาดหวัง รวมถึงปัจจัยทางด้านอื่นด้วย Dr.Orn Medical Hair Center เลยค่ะ (ตั้งอยู่ใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าว หากตรงมาจากทางแยกรัชโยธิน ที่ตั้งของ เราจะอยู่ระหว่างซอยพหลโยธิน 22 และ 24) และ ช่วงปลาย Quarter 3 ทาง Dr.Orn มีแผนจะขยาย สาขาไปที่ Mercury @Chidlom ซึ่งจะให้บริการทาง ด้ารการนัดหมายปรึกษา follow Up รวมถึงการทํา Treatment อีกด้วยค่ะ” ดร.อร กล่าวทิ้งท้าย

Share

นิตยสารรายควอเตอร์เพื่อผู้อ่านสาวก Ferrari พันธุ์แท้ บริการจัดส่งถึงบ้านฟรี ฝ่ายสมาชิก:09-4480-2932